pátek 29. března 2019

Kruh pro pedagogyKaždý, kdo svolává kruh, by měl mít jeden svůj, zveme vás, abyste spolu s námi a Joem zasedli do kruhu pro pedagogy. Workshop představí poradní kruh jako nástroj vzájemné podpory a výměny zkušeností v pedagogickém sboru nebo kolektivech lektorů, průvodců, pracovníků s mládeží... Sejdeme se kde jinde než v Šišce v úterý 9. dubna od 17 hodin
Výši příspěvku si určují účastníci sami podle přínosnosti workshopu pro ně osobně a jejich praxi.
Kapacita je omezená, v případě zájmu se prosím přihlašte na councilvsisce(at)gmail.com.

středa 27. února 2019

Úvod do restorativní praxe


13. dubna 2019
Lužánky - středisko volného času, pracoviště Lyska, Brno - Nový Lískovec


 Restorativní praxe je koncept, který se zaměřuje spíše na obnovení poměrů než na represi. V tomto konceptu ustupuje zájem na potrestání do pozadí, naopak je upřednostňováno aktivní zapojení všech zúčastněných do narovnání vztahů, jsou zdůrazňována jejich práva, pachatelům se usnadňuje rozhodnutí převzít odpovědnost za své činy, napravit škody a obětem dát satisfakci za způsobenou újmu.
Každá škola ve Spojených státech má politiku na podporu restorativní justice. Jako pedagog a školitel učitelů Unified School v Los Angeles s více než 30 lety zkušeností Joe chápe rozdíl mezi politickým opatřením a implementací. Naneštěstí se mnoho institucí zaměřuje spíše na řízení a řešení konfliktů než na budování pevného základu vztahů. Joe říká: "Pokud neexistuje žádný smysluplný vztah, není nic, co by bylo možné obnovit."
Restorativní justice je zodpovědnost v kontextu péče (Beverly Title). Vytvoření tohoto kontextu péče je skutečnou výzvou našich vztahů a organizací.

Restorativní praktiky jsou darem od lidí, jejichž světový názor předpokládá, že patříme k sobě a nikdo není postradatelný. Tento seminář respektuje tento pohled na svět, že klade důraz na roli poradních kruhů (councilu), coby praxi zvýšeného soucitného povědomí o sobě i o jiných. Budeme vycházet z moderních kruhových strategií pro zkoumání konfliktní, nenásilné a transformační komunikace, práce Paola Frierea a Augusta Boala a domorodých postupů pro návrat komunity k celistvosti.

Jedná se o workshop pro všechny, kteří spolupracují s druhými lidmi. Joeovy zkušenosti, získané především v kontextu práce s pracovníky škol, studenty a v rámci školních sborů, jsou použitelné pro jednotlivce, páry, rodiče, rodiny, podnikatele, terapeuty, průvodce aktivitami v přírodě i pracovníky s mládeží.
Absolventi výcviku Poradní​ ​ kruhy​ ​ ve​ ​ vzdělávání​ ​ I. budou mít v tomto semináři příležitosti prohloubit svou praxi svědků.


Přihlašovat se můžete prostřednictvím formuláře https://goo.gl/forms/2BZr2vBfVzOYJqkj2Cena 1500,- Kč


Kontakt a bližší informace: Petra Banďouchová, pbandouchova@gmail.com, 733381508

úterý 5. února 2019

Poradní kruhy ve vzdělávání - výcvik I.


Brno, 5.-7. dubna 2019
Pro koho je výcvik určen:
- pro pracovníky ve školství - učitele, ředitele a další
- pro vzdělavatele a další profese, věnující se dětem a mládeži
- rodiče

Účastníci získají potřebné znalosti a dovednosti, aby mohli začít facilitovat poradní kruhy ve třídě, ve škole, s kolegy, v organizacích pracujících s dětmi, v rodině i ve vrstevnických skupinách.

Seminář je prakticky zaměřený, účastníci se seznámí s historií a základy kruhových technik, jejich různými podobami a formami, naučí se, jak formulovat vhodné zadání (téma) a jak využívat poradní kruh pro dosažení akademických cílů, k rozvoji sociálně-emocionálních dovedností, k učení řízenému samotnými žáky a studenty, k podpoře lídrů z řad mladých lidí.

Program zahrnuje sdílení příběhů a zkušeností, relaxační aktivity, hry a techniky úzce propojené s poradními kruhy (mindfullness, umělecké a pohybové aktivity, improvizace), zohledňuje práci s různými druhy inteligence a styly učení i s žáky se specifickými vzdělávacími potřebami.

LEKTOŘI
Joe Provisor je spoluzakladatelem několika projektů zaměřených na sdílení praxe poradních kruhů ve školním prostředí (Circle Ways - 2017, Council In Schools - 2005, Palms Council Project - 1992). Jako učitel působil 24 let na veřejných školách v USA, 7 let byl školitelem pracovníků ve vzdělávání pro Los Angeles Unified School District, je manželským a rodinným terapeutem a starším v The Ojai Foundation. Poradní kruhy praktikuje ve školních třídách od roku 1986 a od roku 1994 je trenérem poradních kruhů The Ojai Foundation, věnuje se školení učitelů a vychovatelů, terapeutů a podnikatelů v USA i mezinárodně. Je autorem příběhů, kurikulárních dokumentů, lekcí postavených na poradních kruzích ve škole a připravované knihy Teaching and Learning in Circles.

Jaroslava Vatay (*1980) je councilová facilitátorka, průvodkyně osobního rozvoje, přechodových rituálů a somatických constelací. Do councilu se zamilovala v roce 2012 na tréninku v Kalifornii, který vedla Gigi Coyle. V současnosti je na cestě trenéra councilu (jejími mentory jsou Han Delissen a Joe Provisor a další). Je průvodkyní Vision Questů, trénink absolvovala v Lost Borders a Medvědím kmeni.

ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝCVIKU
Místo konání: SVČ Lyska, Brno - Nový Lískovec
Příchod a registrace pátek od 13:15 hod., začátek výcviku 14:00, konec v neděli do 16 hodin.

Výcvik bude probíhat v angličtině, překlad bude uzpůsoben potřebám skupiny.

Cena semináře: 5000 Kč
Zvýhodněná cena: 4000 Kč (učitelé, zaměstnanci škol, psychologové, soc. pracovníci, vychovatelé, pedagogové volného času a studenti učitelských oborů)

Při přihlášení do 7.3. včetně je cena 4200 Kč (základní cena)/ 3200 Kč (zvýhodněná cena).
Nepříznivá finanční situace by pro nikoho neměla být překážkou v účasti, ozvěte se nám, pokud je to Váš případ.

Cena zahrnuje: samotnou výuku, učební materiály, knihu Jacka Zimmermana a Virginie Coyleové Cesta poradního kruhu v českém překladu, organizaci akce, občerstvení - čaj, káva, pronájem prostor aj.

Přihláška: https://goo.gl/forms/pVokYVPs401yRv5Q2

Kontakt a bližší informace: Petra Banďouchová, pbandouchova@gmail.com, 733381508

Facebook

pondělí 7. ledna 2019

Councily v prvním pololetí nového roku 2019

Ani tento rok si bez councilu nedovedeme představit. Těšit se můžete na pravidelné otevřené councily, čtyřhodinové workshopy v již osvědčeném formátu, ukázkové poradní kruhy i výcvik s Joem Provisorem nebo odpolední workshop věnovaný kouzelné látce pro poradní kruhy - snům. V tomto příspěvku najdete přehled všech zatím známých dat, další podrobnosti budeme zveřejňovat postupně. Ještě se tak můžete těšit na pár překvapení.Pro úterní setkání v jurtě Šišky si rezervujte následující termíny:

15. 1.

12. 2.

12. 3.

9. 4.

28. 5.

25. 6.

Čas setkání zůstává stejný, kruh zahajujeme v 19:30. Bližší informace najdete v pozvánce.

Pro ty, kteří by chtěli poznat různé formy poradních kruhů nebo se dozvědět více k facilitaci, pořádáme spolu s Helenou Koskovou 2. února  v Lužánkách praktický workshop. V březnu stejný formát workshopu uvedeme v Praze ve Vážce.


Na duben připravujeme brněnskou návštěvu Joea Provisora:
5.-7. 4. výcvik Poradní kruhy ve vzdělávání I.
9. 4. ukázkový poradní kruh jako nástroj podpory pedagogických sborů (pro učitele, vychovatele, pedagogy, ředitele škol a školek...)

sobota 1. září 2018

Podzimní councily v Šišce

Ať už máte něco na srdci, nebo jen chcete naslouchat příběhům druhých, užít si pospolitost kruhu a zázemí jurty v zahradě a blízkého lesa, zveme vás na otevřené councily v Šišce. Budeme tam na vás čekat následující úterky:

25. 9.
23. 10.
13. 11.
18. 12.

Přicházet můžete od 19 hod, council začne v 19:30, konec ve 21 hodin. 


Možnost dalšího posezení dle domluvy skupiny. Doporučujeme vyhradit si nějaký čas po příchodu na krátký odpočinek a naladění, tedy využít první půlhodinky a nepřicházet na poslední chvíli.
Co s sebou? Chcete-li mít jistotu, že vám nebude nic chybět, tak teplé ponožky a termosku s čajem nebo hrníček, baterku, v případě deště určitě pevnou outdoorovou obuv.

Více o councilech v Šišce a komu jsou určeny se dozvíte v Pozvánce

pondělí 27. srpna 2018

Co se urodilo od začátku roku 2018

Ještě je čas ohlédnout se zpět a shrnout, co zatím přinesl tento rok. Než se vrátíme k pravidelným setkáním v Šišce a pohltí nás vír councilových událostí.

V tomhle víru také hledejte příčinu, proč se tolik akcí na tomto blogu objevuje až ve chvíli, kdy už je po nich (Facebook je podstatně aktuálnější a rády bychom poctivě posílaly pozvánky newsletterem, abychom to aspoň trochu nahradily).


Od února je tu Wellness council. S Janou nás společně plánovat a dělat akce baví, baví nás i jen tak trávit společně čas. Koncept wellness, se kterým pracuje, sestává z 12 témat, která se dotýkají života každého z nás. A kdo by nechtěl mít život zdravější a radostnější? Council nabízí prostor pro vzájemnou inspiraci, učení a motivaci. Jednou měsíčně tak otevíráme v kruhu jedno z témat wellness a dáváme si dobrý pozor, aby se jen nemluvilo, ale něco jsme si taky společně zkusili a ověřili v praxi. Nabízíme i nenáročnou techniku, jak dané téma můžete objevovat dál, a pro ty obzvlášť motivované "úkol na doma". Můžete tak společně s námi po celý rok posilovat svůj wellness, nebo se přijít podívat třeba jen jednou, seznámit se s tématem, které vás obzvlášť zajímá.

Máme za sebou dech, smysly, výživu, pohyb, pocity, myšlení, hru a práci. Čeká nás komunikace, intimita, hledání smyslu, transcendece a zodpovědnost a láska.


Společně s Jaroslavou Vatay jsme pozvaly na Kaprálův mlýn Hana Delissena a Lindu Elias. Vloni vedli úvodní výcvik, letos došlo na pokračování (deepening).
V kruhu se nás sešlo 16 (z Čech, Moravy, Maďarska, Rakouska a Nizozemí) a domů jsme se rozcházeli s tím, že za rok Linda i Han přijedou zase.

V únoru začala Petra pravidelně docházet do dvou tříd - každá je na jiné brněnské základní škole, aby společně s třídními učitelkami pracovaly s dětmi v poradním kruhu. O svou zkušenost se dělí s dalšími pedagogy, v dubnu jsme ochutnávku poradního kruhu nabídly na Noci vzdělávání na Pedagogické fakultě.Zajímalo nás, jak se poradním kruhům ve školách daří, v březnu jsme se v Brně sešli v Dobrovolnickém centru 67 a Petra napsala účastníkům podzimním workshopů s Joem. Určitě bychom chtěly příští rok pozvat zkušeného trenéra a uspořádat další výcvik pro pedagogy, zatím přemýšlíme, jak se naše komunita může podporovat sama. Petřina práce už má konkrétní výsledek - shrnutí získané zkušenosti a pár praktických tipů, co s dětmi ve škole dělat, aby se pro ně poradní kruh stal přirozeným a bezpečným prostředím.

Councilové workshopy v pražské Vážce, které facilitují Eva s Helenou, nabízejí možnost vyzkoušet si různé formy councilu ve větší skupině s lidmi, kteří přicházejí s různými zkušenostmi a společně se chtějí o této praxi dozvědět víc.

Vypadá to, že málokterá akce se obejde bez pokračování, na den přesně po roce jsme se v červnu sešli v Šišce na Wellness neděli. S takovou se za rok uvidíme i na festivalu Zubštějn času, kde jsme sobotní ráno přivítali sdílením snů v councilu a odpoledne pozvali do kruhu ženy a muže, aby navzájem naslouchali svým příběhům.Díky za důvěru a příběhy, které s námi sdílíte!

Díky všem, kteří přišli pomoci s focením (ano, chystáme web, abychom měly o důvod více zanedbávat tento blog, ale nebojte, trvá to a s výsledkem se určitě pochlubíme).

A to největší překvapení uplynulých měsíců prozradíme jenom osobně. Nejlíp na councilu v Šišce.

pátek 3. srpna 2018

Pozvání na Zubštejn


Středa byla dnem, kdy se slaví sklizeň. A možná stejně jako my v těchto dnech pozorujete, že uzrávají dlouho promýšlená rozhodnutí a (nejen) práce uplynulých měsíců přináší plody.
V Šišce máme councilové prázdniny, ale sklízíme a plánujeme, co budeme sázet na podzim a na jaře.

A council nezanedbáváme. Včera jsme v Lužánkách na Wellness councilu sdíleli příběhy o tom, co nás živí, krmí a drží při životě.
Příští víkend na Zubštejně zveme spolu s Natural Spirit ke sdílení snů a budeme držet prostor pro kruhy mužů a žen.

Zubštejn je místo, kde čas běží trochu jinak a kde mají council.