úterý 31. prosince 2019

Až na hranu?

Párkrát jsem v životě měla pocit, že to, co mám před sebou, bude zásadní zkušenost, nějak mě promění. V několika případech to byla pravda, někdy to byla možná jenom jiná podoba strachu z neznáma a žádná velká změna se nekonala. Každopádně ty zkušenosti stály za to a pořád je ve mně přesvědčení, že po některých zážitcích už nikdy nebudete ta stejná osoba jako předtím. A důvěra, že když jsem zvládla "tohle", tak ta jiná těžká věc přede mnou už nebude tak hrozivá.

Na jaře loňského roku jsem měla pocit, že takové nakopnutí, vystoupení z komfortní zóny a jinou perspektivu zoufale potřebuji. Když jsem zjistila, že maďarští přátelé a kolegové Krisztina Pasztor a Gyula Szabo připravují s Robem Dreamingem týdenní kurz pro pracovníky s mládeží, jehož součástí bude 24hodinový pobyt o samotě v přírodě, věděla jsem hned, že musím být u toho. Že když strávím 24 hodin sama v lese a do vzdálenosti pěti metrů vedle mne nebude spát jiná lidská bytost ani pes, může to být TEN iniciační zážitek. Impuls od  kterého čekám, že mi pomůže najít odvahu udělat několik nesnadných rozhodnutí a dotáhnout do konce nevyhnutelné.

A už jenom být celý den a noc o samotě v lese znělo jako sen.

Nakonec se kurz uskutečnil až v letošním září. Několik rozhodnutí a velkých změn jsem během té doby zvládla i tak. Do Maďarska jsem jela v úplně jiném rozpoložení než bych byla bývala před rokem. Skoro půl roku už jsem nechodila každý den do práce, během těch měsíců jsem častokrát byla v přírodě i na několika kurzech a workshopech, kde jsem měla dost času a příležitostí učit se nové věci a poznat zajímavé lidi. Neviděla jsem před sebou žádný velký krok, který bych měla udělat. Pořád jsem rozdýchávala ty, co jsem měla za sebou a rozkoukávala se v nové životní situaci. Ale s dva roky starou zkušeností z Belgie, kde pro mne hodina provázeného sóla v opuštěné zahradě bývalého kláštera byla časem, kdy jsem se naučila a uvědomila si hned několik zásadních věcí, jsem měla důvěru, že i tahle zkušenost bude stát za to. I když ji dopředu nedoprovází alarmující stavy a myšlenka "po tomhle už nikdy nebudu jako dřív".

Naše česko-slovenská výprava si každopádně název The Natural Edge překřtila na The Matural Edge po vzoru všech hrdinských výprav a iniciačních rituálů. Trochu z legrace, ale i docela vážně. V Maďarsku se nás sešly tři desítky a někdo byl podle zákona dospělý teprve chvíli, někdo už měl nárok na označení starší a zkušený. Jak se ukázalo, udělat si čas sami na sebe potřebujeme v každém věku. A jak nám řekla další trenérka kurzu Rebecca Card den před onou výpravou, těch důvodů, proč jít "do divočiny" může být celá řada.

Zbavit se strachu, vstoupit do nové životní etapy, něco propustit, nechat odejít, najít odpověď na důležitou otázku, uvědomit si, co mohu nabídnout světu, vytyčit si tento moment, oslavit to, čeho jsem dosáhl/a, že jsem součástí přírody a mám v ní místo...

I když kurz nebyl jen přípravou a reflexí této zkušenosti, nakonec bylo pro všechny těch 24 hodin v lese (a bez jídla) tím nejsilnějším zážitkem. I když pochybovali, šli nakonec všichni. A všichni se vrátili.
Sledovat lesk v očích a výrazy v tvářích ostatních, když kráčeli po cestě z lesa...

V kruhu jsme potom sdíleli příběhy toho dne a noci.

Já viděla nádherné prastaré duby i spoustu zvířat, srnky i jelínky a velkého jelena, datla a další ptáky, celou rodinku divokých prasátek, se kterými jsem se potkala na jedné stezce. I místo, kam chodily srny odpočívat a pít, jejich skrýše pod keři a stromy a až na holou půdu vyšlapané cestičky. Neměla jsem pocit, že něco musím překonávat, čas chvílemi utíkal strašně pomalu, když jsem sledovala slunce zapadat za obzor a trvalo to věky, jindy se někam ztrácel, jako v noci, kdy mezi zavřením a otevřením očí urazil měsíc půlku své cesty přes oblohu. Byl to dobrý a poklidný čas, připadala jsem si jako v lesních lázních (a taky jsem tam byla).

A tohle byl můj příběh, to, co prožívali ostatní bylo někdy podobné a někdy jiné, někdy hodně jiné. Občas se v některém příběhu mihl i někdo jiný z nás, mlčky jsme se potkali někde na cestě. Tak jsem dostala ještě jeden dárek v podobě příběhu, který jsem slyšela vyprávět. Příběh viděný očima někoho jiného, který by mně jinak zůstal nedostupný. Je v něm pro mě ten klid, i překvapení a úžas, jak se věci kolem nás mohou jevit.

...Najednou se proti mně rozhrnulo křoví a z něj vyšel srnec, rozhlédl se a pomalu vykročil, za ním rozvážně šly srny. Celá skupinka pomalu přešla a potom s odstupem vyšla Eva, klidně a pomalu, jako by šli všichni společně, jako by byla jejich pastýřka a provázela je lesem...


sobota 30. listopadu 2019

Otevřené councily v Šišce v roce 2020


V novém roce se budeme potkávat vždy poslední úterý v měsíci.

Pro councilová setkání v jurtě Šišky si rezervujte následující termíny:

28. 1.

25. 2.

31. 3.

28. 4.

26. 5.


30. 6.


Čas setkání zůstává stejný, kruh zahajujeme v 19:30. Bližší informace najdete v pozvánce.

pátek 15. listopadu 2019

Praktické workshopy poradních kruhů v únoru a březnu 2020


Na začátek roku 2020 jsme s Helenou připravily dva praktické workshopy poradních kruhů.

Ten první je pro ty, kdo poradní kruhy někdy facilitují, nebo by rádi začali a potřebují impuls, povzbuzení či konkrétní radu.

Březnový workshop ve Vážce potom pro všechny, ať už se chtějí s poradními kruhy seznámit, nebo chtějí prohloubit svou praxi.


Praktický workshop poradních kruhů pro facilitátory v Brně


Intenzivní dvoudenní workshop bude zaměřený na rozvoj facilitačních dovedností, společnou praxi a zakoušení různých forem poradních kruhů (spirála, akvárium, wisdom council a další). Chceme touto formou poskytnout prostor pro sdílení zkušeností, konzultace a intervizi vlastních facilitátorských praxí, otázky a odpovědi a v neposlední řadě osobní setkání, vzájemnou podporu a inspiraci.

Začátek v sobotu 8. února v 10 hodin, konec v neděli 9. února ve 13 hodin.

Účastnický poplatek: 2 100 - 3 000 Kč - dle vaší spokojenosti a možností
(zahrnuje pronájem prostor, lektorné, materiál, drobné občerstvení a možnost noclehu s vlastním spacákem)
Finance by pro nikoho neměly být překážkou v účasti, pokud máte o účast na workshopu zájem a je mimo vaše možnosti, kontaktujte nás.

Workshopem vás provedou Helena Kosková a Eva Dittingerová

Přihláška: https://forms.gle/rm6Kwwk7KHWYoFfb6

Kontakt: Eva Dittingerová, m. 608 838 064, councilvsisce@gmail.com

Událost na FB 

 

 

 

 

 
Praktický workshop poradních kruhů v pražské Vážce


Jednodenní workshop zaměřený na společnou praxi a zakoušení různých forem poradních kruhů.

Sdílení v kruhu je v mnoha kulturách odpradávna jednoduchým a silným nástrojem pro probouzení kolektivní moudrosti a učení se vzájemně od sebe. Dnes se poradní kruhy využívají při práci se skupinami nejrůznějšího zaměření – pracovními týmy, dětskými kolektivy, komunitami i rodinami. Jsou cestou k posilování vzájemných vztahů, osobnímu rozvoji i ke společnému rozhodování či řešení problémů a krizí.

Těšit se můžete na:
- seznámení s poradními kruhy a možnostmi jeho využití v osobním i pracovním životě,
- zaměření na podstatu - co dělá kruh kruhem?,
- různé formy poradních kruhů (např. spirála, akvárium či wisdom council),
- sdílení zkušeností, vzájemnou podporu a inspiraci,
- příběhy.

Vhodné pro ty, kdo se chtějí s poradními kruhy seznámit, i pro ty, kdo chtějí prohloubit svou praxi.

1. března 2020, 10-18 hodin

Cena: 1 100 - 2 000 Kč - dle vaší spokojenosti a možností
(zahrnuje pronájem prostor, lektorné, materiál, drobné občerstvení)
Finance by pro nikoho neměly být překážkou v účasti, pokud máte o účast na workshopu zájem a je mimo vaše možnosti, kontaktujte nás.

Workshopem vás provedou Helena Kosková a Eva Dittingerová

Přihláška: https://forms.gle/U384XDjke543Kqbq9

Kontakt: kruh@naturalspirit.cz, 777 961 443 (Helena)

Událost na FB

středa 13. listopadu 2019

Naslouchání (v) přírodě, 8. prosince 2019 v ŠišceChcete si vyzkoušet, jak jiná může být procházka lesem? Napadlo vás někdy hledat v lese odpověď na své otázky nebo vhled do situace, ve které se nacházíte? Už máte podobnou zkušenost a láká vás sdílet ji s dalšími lidmi?


Přijměte naše pozvání a věnujte čas naslouchání sobě, přírodě i ostatním v kruhu.
Budete mít možnost vydat se na vědomou procházku přírodou, vnímat, jak mluví přímo k vám, jak sami sdílíte svůj příběh v kruhu i jak k vám mluví příběhy ostatních.

Odpoledne strávíme v v zázemí Šišky i v přilehlé oboře. Facilitátoři Eva Dittingerová, Jaroslava Vatay a Filip Kňažek vás provedou poradními kruhy, hodinovou "solo walk" a dalšími praktikami založenými na zkušenosti pobytu v přírodě, všímavosti a reflexi.

Naslouchání (v) přírodě navazuje na mezinárodní trénink pro pracovníky s mládeží The Natural Edge, podpořeného programem Erasmus+, kterého jsme se společně s Jaroslavou a Filipem účastnili.

Vstupné dobrovolné
(doporučený příspěvek na organizační náklady 200 Kč a dar průvodcům dle vlastního uvážení)

Registrace: https://forms.gle/ThHRMNs1UjHzhJQ89

úterý 24. září 2019

Příběhy léta

Letošní léto bylo na kruhy bohaté a bylo by mi líto nepodělit se s Vámi o některé okamžiky i tady na blogu...

 V červenci jsme se potkali v této krásné divadelní stodole obklopené lesy. Council v lese si nás získal a těšíme se zase za rok!

Probouzet letní festival vyprávěním snů, to samo o sobě zní jako sen... Zubštejn času ale není jen tak ledajaký festival. Kromě podvečerního kruhu s příběhy ze Zubštejna (a o cestě na hrad i na festival), hořela councilová svíčka i uprostřed hvězdy snů.

A takto si užívají kruh účastníci mezinárodního tréninku Nenásilné komunikace pro pracovníky s mládeží "Communication: Agent of Change". Starodávnou malovanou místnost najdete v Ekocentru v Oldřichově v Hájích.

Council a sport? Díky důvěře party mladých lidí z projektu Zrcadlo sportu mám možnost společně s nimi objevovat sílu příběhů a sdílení a je to parádní, nechybí adrenalin ani smích. A skvělé je, že se s nimi budete moci brzy taky potkat, sledujte nás!Toto maďarské údolí bylo na konci léta svědkem cesty lidí zpátky do lůna přírody. V rámci mezinárodního tréninku The Natural Edge jsme strávili 24 hodin o samotě a půstu, obklopeni lesní zvěří, stromy a rostlinami, se sluncem i měsícem. Příběhy potom vyprávěné v kruhu stály za to! A co teprve sny! 

Jaké bylo vaše léto?

pátek 30. srpna 2019

Otevřené councily v Šišce do konce roku 2019

Pro úterní setkání v jurtě Šišky si rezervujte následující termíny:

24. 9.

8. 10.

19. 11.

3. 12.


Čas setkání zůstává stejný, kruh zahajujeme v 19:30. Bližší informace najdete v pozvánce.

středa 12. června 2019

Council v lese 19.-21. července 2019
Srdečně vás zveme na víkend s Councilem - poradními kruhy. Vydáme se do Nedvědice a společný čas budeme trávit v přírodě v okolí hradu Pernštejna v duchu jednoduchosti a přítomného okamžiku. Představte si les i zahradu u řeky, vaření na ohni, večery pod hvězdami i prostornou zrekonstruovanou stodolu s velkými okny a dřevěnou podlahou, kde budeme moci nerušeně spřádat sny...

Akce je vhodná pro ty, kdo chtějí prohloubit svou praxi, i pro ty, kdo se chtějí s poradními kruhy seznámit

Těšit se můžete na:
- praxi komunikace v kruhu při práci na společných tématech i při procesování každodenních záležitostí života ve skupině
- příběhy a dmýchání kolektivní moudrosti
- různé méně časté formy kruhu dle zájmu a situace - wisdom council, gender council, dreamstar council,...
- les, kruhy v přírodě, procházky
- přítomný okamžik
- společné vaření
- tempo dle naladění skupiny, prostor pro dynamickou akci i pomalé plynutí

Zázemí budeme mít v kouzelné zahradě pod hradem Pernštejnem, spát možno ve vlastním stanu, ve stodole či pod hvězdami, vařit si budeme společně na ohni.
Cena: 1000,- Kč organizační náklady (pronájem prostor, materiál, příprava) + dar ve výši dle vašeho uvážení (odměna průvodkyním)

Provedou vás Helena Kosková a Eva Dittingerová.

Přihláška zde: http://bit.ly/CouncilVlese

Připojte se k akci na Facebooku


COUNCIL - PORADNÍ KRUH (někdy také kruh otevřené komunikace, rada, shromáždění rady) je metoda komunikace zaměřená na srdce. Když usedáme do Councilu, tak vstupujeme do autentického prostoru sdílení pravdivých příběhů. Mluvíme z hloubi srdce, nasloucháme srdcem a spontánně vyjadřujeme podstatu sdělení. Nehodnotíme, neočekáváme, jsme plně přítomni a vzájemně propojeni bezpečím tradičního kruhu. Setkáváme se jako naši předkové u ohně, poznáváme své přátele a nacházíme sami sebe.

Sdílení v kruhu je v mnoha kulturách odpradávna jednoduchým a silným nástrojem pro probouzení kolektivní moudrosti a učení se vzájemně od sebe. Dnes se Council využívá při práci se skupinami nejrůznějšího zaměření – pracovními týmy, dětskými kolektivy, komunitami i rodinami. Je cestou k posilování vzájemných vztahů i cestou ke společnému rozhodování či řešení problémů a krizí.