pátek 28. ledna 2022

Žít v kruhu. Úvodní výcvik cesty poradního kruhu

 22. až 24. dubna 2022, škola Jasan, Nedvědice 61

Začátek v pátek v 15 hodin, konec v neděli do 15 hodin


Během výcviku se seznámíte s praxí poradních kruhů s jejich záměry a v různých formách - základní, síť, spirála, akvárium, párový poradní kruh a procesy rozhodování a skupinového učení. Zvědomíte si rozdíl mezi “vedením” skupiny a facilitací poradního kruhu a získáte základní schopnosti potřebné pro zručnou facilitaci poradních kruhů.

Vytvoříme prostor pro zkušenostní učení, kdy si účastníci facilitaci sami vyzkouší a budou se učit praxí.

Představíme poradní kruh jako jako nástroj pro zkoumání a prevenci konfliktů.

Budeme se věnovat otázkám, které vyvstanou během samotného tréninku a poradní kruhy prakticky uplatňovat.

Budeme se učit jednat a myslet jako (jeden) kruh.


Na osobní úrovni můžete:

procvičovat svou schopnost plně se zapojit i poodstoupit pro získání širší perspektivy a náhledu na celou skupinu,

pracovat na svých facilitátorských dovednostech,

praktikovat nenásilnou komunikaci a neposuzující naslouchání bez odsudků a stereotypů,

cvičit sdělování esence a naslouchání vnitřním impulsům.


A především chceme účastníky připravit a podpořit, aby sami poradní kruhy ve své praxi používali, nabízeli a facilitovali.


S Lindou Elias (Rakousko), trenérkou European Council Network

a Evou Dittingerovou, facilitátorkou poradních kruhů  

Pracovní jazyk: angličtina a čeština

Účastnický poplatek: 4700-6700 Kč (dle vašich možností)
Zahrnuje lektorné, stravu, pronájem prostor, organizaci a materiál.

Finance by pro nikoho neměly být překážkou v účasti, pokud máte o akci zájem a je mimo vaše možnosti, kontaktujte nás. 

 

Přihlašovací formulář: https://bit.ly/3GUfrSL

Bližší informace: Eva Dittingerová, m. 608 838 064, councilvsisce@gmail.com

 














Linda Elias (Vídeň/Bavorsko), *1978, je sociální pracovnice, systemická koučka a matka (*2010), žije v komunitním domě v centru Vídně.



Poprvé se s councilem setkala během vision questu v roce 2004. Na cestu poradního kruhu se vydala v roce 2009, kdy se stala nadšenou členkou European Council Network a regionální sítě ÖSDCN v Bavorsku/Rakousku. Jejími mentory byli Katrin Lüth a Marlow Hotchkiss spolu s dalšími lidmi a kruhy, které potkala na cestě k tomu stát se facilitátorkou a trenérkou poradních kruhů. Prostřednictvím podporování a účasti v komunitních skupinách, městském zahradničení, potravinových družstev a dalších samoorganizovaných projektech objevuje, jak myslet a žít jako jeden kruh. Hledá cesty, jak prohlubovat vzájemné vztahy a důvěru coby základ pro upřímnou komunikaci a udržitelné rozhodování, jak povzbuzovat sebeuvědomění jednotlivce i skupiny a přijímat odlišnost coby odpověď na komplikovaný a nestálý svět, ve kterém (a který) žijeme. Má dvacetiletou zkušenost jako sociální pracovnice, která se věnovala především mladým lidem s nejrůznějším znevýhodněním, v posledních letech ve vedoucí pozici. 


Council je pro ni praxí, postojem i cestou udržitelného života, který jejím prostřednictvím vstupuje do všech oblastí, ve kterých se angažuje, i do všech jejích vztahů: „Skláním se před jednoduchostí councilu a tím, jakou umožňuje hloubku procesu a naslouchání. Praxe poradních kruhů mi pomáhá být s tím, co je, s mou pravdou, s mými potřebami i potřebami druhých, se během života a světa... Pomáhá mi rozhodnout se, kdy je čas jednat a kdy je čas vydat svědectví, kde je mé místo a co je můj úkol."