středa 22. března 2017

Učíme (se) v kruhu

Rády bychom s Petrou pomohly poradním kruhům na cestě do škol.

Proto Petra napsala pro časopis Komenský recenzi na Cestu poradního kruhu.

Proto jsme se rozhodly zapojit do Týdne učitelství na FF MU v Brně a nabídnout praktický workshop. 
Účastníci si vyzkouší práci v poradním kruhu. Dozvědí se, co potřebují (a co nepotřebují), aby mohli poradní kruhy praktikovat, jak se mohou žáci a studenti v kruhu učit akademickým a sociálním dovednostem zároveň. Chceme sdílet, co jsme získaly vlastní praxí s dětmi a mladými lidmi i zkušenosti, které nám předali naši učitelé.

Poradní kruhy pro veřejnost - councily v Šišce se konají pravidelně od léta 2014. Začala jsem je pořádat po svém prvním absolvovaném výcviku a jsou určeny (byť ne výhradně) dospělým. Vedle toho jsem facilitovala poradní kruhy pro pedagogy lesní školky, vedoucí na letním táboře a samozřejmě i pro děti nebo rodiče s dětmi. Na práci s dětmi a mládeží byl zaměřen i pětidenní výcvik pod vedením izraelských lektorů Galit a Shaye Haninových, který jsme v létě 2015 absolvovaly už společně s Petrou. Poradní kruhy jsme začaly zapojovat i do naší pedagogické práce v muzeu - nejen při volnočasových aktivitách, ale i při vrstevnických setkáních našich klientů nebo při řešení konfliktů mezi dětmi.


Na začátku listopadu 2016 jsme se s Petrou zúčastnily v Maďarsku dvoudenního workshopu Joea Provisera "Council in Education and Institutions".
Joe Provisor je trenér poradních kruhů, manželský a rodinný terapeut, dlouholetý učitel, ředitel programu Council in Schools (CIS) a Council Practitioners Center (CPC) v Los Angeles. Vede tréninky pro pedagogy, terapeuty i účastníky z komerčního sektoru. Poradní kruhy ve školách praktikuje od roku 1986, má zkušenost z více než padesáti škol všech stupňů, od mateřských po univerzity.

Jeho workshop byl zaměřený na poradní kruhy s mládeží, zejména ve školním prostředí. Dozvěděli jsme se, jak mohou poradní kruhy naplňovat intelektuální, socio-emocionální i osobní potřeby mladých lidí i to, jak můžeme jako facilitátoři poradních kruhů tuto praxi představit učitelům a ředitelům škol, jak můžeme učitele inspirovat, aby poradní kruhy ve výuce používali. “Byl bych rád, kdyby se facilitátoři poradních kruhů v Evropě a Izraeli setkali s úspěchem, který zakoušíme v USA už léta,” řekl nám k tomu sám Joe Provisor, který při svém pobytu v Evropě nabídl pedagogické veřejnosti několik ukázek ze své praxe, mj. i v Praze. Čeští učitelé se s ním budou moci opět setkat na začátku listopadu 2017, na několikahodinových workshopech (jeden chceme uspořádat i v Brně) i několikadením semináři.

Joe Provisor inspiruje učitele, podporuje poradní kruhy ve školách a navíc znovu a znovu opakuje své poznatky a argumenty, proč ve školách zavádět poradní kruhy, proč (se) učit v kruhu (jak můžete vidět na videu nebo si přečíst v přehledu níže)1. Lépe prospívají studenti, kteří se cítí viděni a slyšeni. 

2. “Resilience” - naše schopnost opakovaně překonávat nepříznivé okolnosti - závisí na mezilidských vztazích, které máme.

3. Studenti v poradním kruhu rozvíjejí současně své sociálně-emocionální i akademické dovednosti. (Viz výzkum CASEL: cases.org, organizace, kterou založil Daniel Goleman, autor Emotional Intelligence.)

4. Poradní kruhy rozvíjejí následující sociálně-emocionální dovednosti: sebe (u)vědomí, sebeřízení, sociální uvědomění, dovednosti spojené s mezilidskými vztahy a zodpovědné rozhodování. 

5. Číst a psát dobře můžeme, pokud se dobře vyjadřujeme (mluvíme) a nasloucháme. Mluvení a naslouchání jsou základem gramotnosti. 

6. Zaměstnanci, kteří se cítí propojeni kvalitními vzájemnými vztahy, jsou v práci spokojenější a produktivnější.

7. Poradní kruhy rozvíjejí něco, co systémoví analytici nazývají “open-feedback loop,” zpětnou vazbu nezbytnou pro jakoukoliv organizaci, která se má vyvíjet a opravdu sloužit potřebám svých zřizovatelů.

8. Rodiče se v poradních kruzích učí od sebe navzájem.

9. Společné poradní kruhy pro rodiče, zaměstnance školy i studenty poskytují silný pocit sounáležitosti, že jsou všichni na jedné lodi  (na rozdíl od obvyklého hašteření mezi jednotlivými skupinami).

10. Poradní kruh je “umění spolupracovat” - nezbytná, přenosná pracovní kompetence, kterou studenti uplatní v každé oblasti jejich osobního i profesního života.

11. Poradní kruh je základem “restorative justice,” školní politiky, která disciplínu staví na napravování křivd namísto na trestu (propadání, vyloučení), a kterou uplatňuje mnoho škol v USA. Poradními kruhy budujeme komunitu. Bez pocitu komunity, pocitu vzájemnosti mezi lidmi není co "napravovat", není důvod namáhat se, brát na sebe osobní zodpovědnost a smysluplně řešit konflikty.

Každý z těchto bodů je podložen výzkumem.

A vaše účast v poradním kruhu, ať už jste učitel nebo ředitel, umožní studentům a zaměstnancům školy vidět vás jako člověka namísto, aby vás vnímali jako vaši roli nebo postavení. Tím skutečně podpoříte svou autoritu a posílíte respekt pro vaše postavení, vaši pozici.  (přeloženo podle TLC - Teaching in Learning in Circles)


Zaujalo vás to? Přijďte si poradní kruh vyzkoušet!

středa 15. března 2017

Poradní kruh - setkání průvodců

Na posledním workshopu Cesty poradního kruhu zaznělo přání setkávat se a sdílet zkušenosti s praxí poradních kruhů.
Je tu tedy první konkrétní nabídka. Díky Martině máme možnost sejít se jedno dubnové úterý v prostoru jógového studia na Úvoze.
Strávit společně dvě hodiny a v poradním kruhu sdílet, co pro svou praxi potřebujeme a o jaké zkušenosti se můžeme podělit, jestli a jak bychom se chtěli setkávat dál.
Máte do toho chuť?


Sejdeme se v úterý 11. dubna 19:15 h.
Setkání se uskuteční při minimálním počtu 6 osob, na pronájem se složíme, přihlášeným pošlu bližší info.

Uvidíme se? Budu se těšit!