pondělí 28. prosince 2020

Poslední úterý v prosinci 2020

Poslední dny přemýšlím, jak to udělat, když nám opatření neumožňují sejít se tak, jak bychom chtěli. V bezpečí a (ne)náhodné pospolitosti.Takový council už v Šišce letos nebude.

Zítra se západem slunce zapálím venku oheň. Bude tam a půjdete-li okolo, můžete ho vidět.
Přeji nám všem více světla a vřelosti
 

 

sobota 21. listopadu 2020

Council s přírodou

I když jsme úplně sami,  jednoho partnera pro council máme vždycky na dosah. Přírodu. A nemusí to být opuštěná divočina, nebo les plný prastarých dubů a zvířat, ve kterém jsme vloni v Maďarsku v rozhovoru s přírodou trávili den a noc. Na cestu přes práh (Threshold Walk, Medicine Walk) se můžete vydat i do městského parku nebo k nejbližší pokojové rostlině. Na této cestě k vám promlouvá příroda prostřednictvím jazyka symbolů. Potřebujete pár desítek minut, nebo několik hodin. 

Najděte si otázku, kterou chcete přírodě položit, nebo se vydejte do přírody právě pro tu pravou otázku, znamení nebo symbol. Na úvod svého pobytu v přírodě si najděte místo, které pro vás bude prahem, branou. Možná jej vytvoříte nakreslením čáry do písku, ze dvou kamenů, možná už najdete přirozený práh připravený.

Na chvíli se zastavte a zvědomte si, že opouštíte náš běžný svět, svět lidí, mluvení, jezení… Vstupujete do jiného prostoru a času, kruhu, obřadu. Svou otázku nebo záměr můžete říct nahlas, požádat přírodu o vedení a podporu. Všímejte si přírody, která vás obklopuje, buďte otevření znamením, která v ní najdete. Začněte s ní tichou rozpravu. Může být zcela jiná než ta, kterou byste vedli s jinou lidskou bytostí. Zazpívejte si, dělejte zvuky, tančete, plačte, gestikulujte, nebo jen tiše naslouchejte a pozorujte. Věnujte pozornost světu kolem i uvnitř sebe.

Během času za prahem nemluvte na jiné lidi, potkáte-li někoho, můžete mu dát mlčky najevo, že o nich víte, nepouštějte se s nimi ale do hovoru. Nejezte. Pokud se vydáte na delší vycházku, můžete si vzít s sebou vodu a pohotovostní svačinku.

Když nadejde čas návratu, přejděte znovu přes původní práh, nebo si najděte jiný. Je důležité vyznačit okamžik návratu z času a prostoru obřadu zpět k lidské činnosti. Vyjádřete vděčnost. Můžete si zapsat, co jste zaznamenali, nebo to sdílet s někým dalším, pokud vám to přijde jako dobrý nápad.


Další inspirace The Natural Edge training booklet


čtvrtek 22. října 2020

Šiška i council do kapsy

Jako nosíme po kapsách kamínky, šišky nebo kaštany, co nám padly do oka, můžeme s sebou nosit council. Zvýšenou vnímavost a pozornost, laskavý pohled a naslouchající ucho, myšlenku na naše drahé zblízka i zdaleka, z jiných časů... 

Dnes a denně máme příležitost tuto praxi pěstovat. V kruhu s druhými lidmi nebo o samotě.

Těžko říci, co přinesou další týdny a měsíce, s časem na pravidelný kruh ale vždycky počítáme. Můžete být poslední úterý v měsíci s námi a přitom doma, jak o tom píšu v březnovém článkuKouzelnou pozvánku na Otevřené councily v Šišce máme od Pavla Pražáka. Už jste ji viděli v našem newsletteru nebo na Facebooku?

Chcete-li být v obraze, co je u nás a kolem poradních kruhů nového, přihlašte se k odběru našeho newsletteru.

pondělí 5. října 2020

Podcast o poradních kruzích

V létě oslavilo rok Zrcadlo sportu, na kterém se Eva podílela jako mentorka. Společně s mladými lidmi, kteří za projektem stojí, hledala cesty, jak poradní kruhy používat k podpoře sdílení mezi sportovci. 

Poslechněte si podcast o zkušenostech z projektu i o tom, co spojuje původní národy, lidi ve vězeních, rodiny a korporátní ředitele (to už jako čtenáři tohoto blogu určitě víte).V podcastu Eva zmiňuje knihu The Circle Way - A Leader in Every Chair od Christiny Baldwin a Anny Linnea. Doporučuje ji všem, kteří přináší kruhovou praxi do organizací.

sobota 29. srpna 2020

Otevřené councily v Šišce na podzim 2020

Council v Šišce už načíná svůj sedmý rok. Jako každý předchozí přináší nějaké novinky, nové akce a nová spojení a partnerství. A jakkoliv nás všechny často vzrušující novinky těší, nejvíc nás u srdce hřeje přízeň vás všech, kteří jste si v průběhu těch uplynulých let našli do našeho kruhu cestu a pořád jste s námi. 

Moc si vaší důvěry a podpory vážíme! 

Když jsme poslední červnové úterý uzavírali ten předchozí rok, kolem ohně v Šišce bylo plno. To obzvlášť hřálo po měsících, kdy být si blízko bylo vzácností.

Otevřeným councilem to všechno začalo a popravdě si nedovedeme představit, že bychom se jednou měsíčně nesešli v kruhu v jurtě nebo na zahradě.


 

 

 

 

 

 

 

 

Poslední úterky v měsíci se osvědčily, takže se je pokusíme dodržet:

28. 9. (mimořádně v pondělí!)

27. 10. 

24. 11. 

29. 12.  

Čas setkání zůstává stejný, kruh zahajujeme v 19:30. Bližší informace najdete v pozvánce.


 

úterý 4. srpna 2020

O poradních kruzích jako o prastarém a užitečném způsobu otevřené komunikace mezi žáky a učiteli. Rozhovor s Joe Provisorem

Ve školách se setkáváme s kruhovým uspořádáním stále častěji, ať už během výuky jednotlivých předmětů nebo v rámci ranních či komunitních kruhů. Jak v rozhovoru upozorňuje Joe Provisor, i kruh může být místem, kde se realizuje  tradiční školní hierarchie a frontální vyučování. Nebo naopak může při zvýšené kvalitě pozornosti, kterou věnujeme sobě i druhým v kruhu, poskytnout příležitost zapojit do života školy naše vlastní zkušenosti a společně budovat kulturu, kde má každý hlas svůj význam. Své zkušenosti s využitím kruhu ve školách, jak ve třídách, tak učitelských sborech a širších komunitách, předává na svých seminářích pro pedagogy i během opakovaných návštěv Evropy, Českou republiku nevyjímaje. Opírá se přitom o významně formalizovanou podobu kruhového procesu – poradní kruh (v angličtině council). Poradní kruh nabízí možnost využívat různé formy kruhové práce v závislosti na způsobech, jak je v kruhu předáván tzv. mluvicí předmět, nebo jak je uspořádán jeho prostor – kruh v kruhu atd. S kruhem je možné pracovat nejen v rámci třídnických hodin, ale i v jednotlivých vyučovacích předmětech (např. při přípravě a podpoře čtení a psaní, při zkoumání očekávání, postojů, mylných představ o předmětu, při přenosu teorie do praxe, jako podpora spolupráce mezi učitelem a žákem, při stanovování cílů a akčních plánů, při utváření třídních norem – chování, očekávání, integrity, podpory vzájemných vztahů, budování komunity a porozumění).


Rozhovor s Joe Provisorem vedly Eva Dittingerová a Veronika Rodová pro časopis Komenský (3/144, 2020)

úterý 19. května 2020

Council v horách 17.-19. července 2020


Pojďme objevovat, co máme společné a kde se od sebe můžeme učit. Poznat nové lidi i sami sebe. Prostřednictvím councilů - poradních kruhů se budeme seznamovat, hledat odpovědi na otázky, které jsou pro skupinu i nás jako jednotlivce aktuální, sdílet svá přání a vize. Nadechneme se zhluboka horského vzduchu, budeme čerpat síly a inspiraci z přírody i lidského společenství.

Po loňském Councilu v lese vás letos zveme na dalši komunitní víkend s councily - poradními kruhy - tentokrát v horách. Akce je vhodná pro ty, kdo chtějí prohloubit svou praxi, i pro ty, kdo se chtějí s poradními kruhy seznámit.

Můžete se těšit na:
- praxi komunikace v kruhu při práci na společných tématech i při procesování každodenních záležitostí života ve skupině
- zaměření na podstatu - co dělá kruh kruhem?
- různé méně časté formy kruhu dle zájmu a situace - wisdom council, spirála, akvárium, gender council, dreamstar council,...
- council v přírodě a s přírodou
- možnost spaní uvnitř i venku, společné vaření

Hlásit se můžete zde, kvůli organizaci ideálně do 30. 6. 2020:
https://bit.ly/CouncilHory2020--prihlaska

Zázemí budeme mít v chalupě v Orlických horách, spát je možné uvnitř na matraci (nějaký šťastlivec za pecí) nebo ve vlastním stanu na zahradě, vařit si budeme společně.

Cena: 2 500 - 3 500 Kč dle vaší spokojenosti a možností (zahrnuje ubytování, lektorné, organizaci a materiál)
Finance by pro nikoho neměly být překážkou v účasti, pokud máte o akci zájem a je mimo vaše možnosti, kontaktujte nás.

Sdílení v kruhu je v mnoha kulturách odpradávna jednoduchým a silným nástrojem pro probouzení kolektivní moudrosti a učení se vzájemně od sebe. Dnes se Council využívá při práci se skupinami nejrůznějšího zaměření – pracovními týmy, dětskými kolektivy, komunitami i rodinami. Je cestou k posilování vzájemných vztahů i cestou ke společnému rozhodování či řešení problémů a krizí.

Provedou vás Helena Kosková a Eva Dittingerová.
Kontakt: kruh@naturalspirit.cz, 777 961 443 (Helena)

Připojte se k této akci na Facebooku

pátek 27. března 2020

Council v Šišce u vás doma

V úterý večer vás k poradnímu kruhu přes internet nepozvu. I když pořád ještě nevíme, jak dlouho bude tato mimořádná situace trvat, nebo jak ovlivní naše zvyky, náš život, můžeme snít. Můžeme si představovat, jak potom chceme žít, a tuto představu podporovat. Councily v Šišce vznikly z jedné takové představy. Že vytvoříme místo, kam kdokoliv, kdo zatouží vyprávět a naslouchat, bude moci přijít. To místo, jurta v zahradě, je pro mne moc důležité. A věřím, že i pro vás, co do Šišky chodíte. Stejně tak je pro mne důležité, že se potkáváme osobně, třeba poprvé v životě. A ten prostor spolu sdílíme. O tohle bych nechtěla přijít a tuhle představu chci i nadále podporovat.
Mnohokrát jsem do Šišky šla a nevěděla, jestli tam kromě mě ještě někdo přijde. A mnohokrát tam chtěl být někdo s námi a nemohl. V poradních kruzích si s tím umíme poradit - připravíme místo i pro ty, kteří nemohli dorazit. V kruhu i v našich srdcích. To vám chci nabídnout i teď. 

V úterý od půl osmé budu v Šišce sedět v kruhu. V duchu tam můžete být se mnou a já budu s vámi, i když budete sedět doma. Můžete si zapálit svíčku. Můžete jen zavřít oči a párkrát se zhluboka nadechnout.
V kruhu se rozpomínáme na to, co naši předkové moc dobře znali. Máte-li chuť, pojďte se mnou v úterý uctít tento starý způsob.

Můžete mi dát dopředu vědět, že se k mému kruhu na dálku připojíte. Ozvěte se i v případě, že oceníte podporu a vědomí toho, že na vás někdo bude myslet. Ráda se dozvím, jak se vám daří. Telefon na mne i mailovou adresu najdete v pozvánce na blogu

sobota 21. března 2020

Council na dálku, nebo chcete-li poradní kruh on line

Když ohleduplnost k druhým znamená udržovat si odstup, když nevíme, kdy se opět sejdeme,
když můžeme naslouchat sobě, svým blízkým doma a přírodě na osamělých vycházkách
a zatoužíme přizvat do kruhu někoho z dálky (nebo někoho, kdo bydlí o dům vedle).


Otázka jak na council po síti mne inspirovala k téhle odpovědi (možná se vám taky bude hodit)

* i poradní kruh po internetu dobře zahajte (můžete zazvonit na zvonek nebo misku, zapálit svíčku, vyslovit záměry...)

* dejte si čas a prostor pro úvodní i závěrečné kolečko (check-in, check-out), kdy budou mít všichni možnost promluvit (jak mi je, jaký byl můj den, s čím do kruhu přicházím, jaké je u nás počasí...)

* pro lepší pozornost si vypínejte mikrofon a kameru, zapnuto má ten, kdo zrovna sdílí

*popisujte předávání mluvícího předmětu (slova), jmenujte toho, komu jej posíláte, nebo jestli dáváte mluvicí předmět doprostřed (můžete si udělat pro hladší průběh při prvním kolečku pořadí, vizualizovat si, kde v kruhu kdo sedíte)

* dejte ostatním vědět, kdy je vaše sdílení u konce/předejte slovo

* sdílení pomocí technologií má svá specifika a vyskytují se technické problémy, buďte připraveni na tento prvek nejistoty a buďte při řešení kreativní a flexibilní (a nenechte se problémy pohltit)

* mějte předem dohodu ohledně společného času

* najděte si klidné a tiché místo, kde budete moci věnovat sdílení plnou pozornost

* zkoušejte to

Doporučuji vybrat si komunikační nástroj, na který jste už zvyklí, pokud má dostatečné funkce. Srovnání těch nejpoužívanějších najdete třeba v tomto článku.  

Pokud oceníte souhrnný návod, jak na poradní kruh, doporučuji tento od Roba Dreaminga.

Poradním kruhům nejen s dětmi a mladými lidmi v této náročné době je věnovaný příspěvek Joe Provisora, díky NaZemi je dostupný i český překlad.