sobota 21. listopadu 2020

Council s přírodou

I když jsme úplně sami,  jednoho partnera pro council máme vždycky na dosah. Přírodu. A nemusí to být opuštěná divočina, nebo les plný prastarých dubů a zvířat, ve kterém jsme vloni v Maďarsku v rozhovoru s přírodou trávili den a noc. Na cestu přes práh (Threshold Walk, Medicine Walk) se můžete vydat i do městského parku nebo k nejbližší pokojové rostlině. Na této cestě k vám promlouvá příroda prostřednictvím jazyka symbolů. Potřebujete pár desítek minut, nebo několik hodin. 

Najděte si otázku, kterou chcete přírodě položit, nebo se vydejte do přírody právě pro tu pravou otázku, znamení nebo symbol. Na úvod svého pobytu v přírodě si najděte místo, které pro vás bude prahem, branou. Možná jej vytvoříte nakreslením čáry do písku, ze dvou kamenů, možná už najdete přirozený práh připravený.

Na chvíli se zastavte a zvědomte si, že opouštíte náš běžný svět, svět lidí, mluvení, jezení… Vstupujete do jiného prostoru a času, kruhu, obřadu. Svou otázku nebo záměr můžete říct nahlas, požádat přírodu o vedení a podporu. Všímejte si přírody, která vás obklopuje, buďte otevření znamením, která v ní najdete. Začněte s ní tichou rozpravu. Může být zcela jiná než ta, kterou byste vedli s jinou lidskou bytostí. Zazpívejte si, dělejte zvuky, tančete, plačte, gestikulujte, nebo jen tiše naslouchejte a pozorujte. Věnujte pozornost světu kolem i uvnitř sebe.

Během času za prahem nemluvte na jiné lidi, potkáte-li někoho, můžete mu dát mlčky najevo, že o nich víte, nepouštějte se s nimi ale do hovoru. Nejezte. Pokud se vydáte na delší vycházku, můžete si vzít s sebou vodu a pohotovostní svačinku.

Když nadejde čas návratu, přejděte znovu přes původní práh, nebo si najděte jiný. Je důležité vyznačit okamžik návratu z času a prostoru obřadu zpět k lidské činnosti. Vyjádřete vděčnost. Můžete si zapsat, co jste zaznamenali, nebo to sdílet s někým dalším, pokud vám to přijde jako dobrý nápad.


Další inspirace The Natural Edge training booklet