čtvrtek 29. září 2022

Councily v Šišce v roce 2022 - 2023


v úterky 18. října, 15. listopadu, 13. prosince, 10. ledna, 7. února, 7. března, 11. dubna, 16. května a 20. června.

Na podzim 2023: 14. listopadu.

Potkáváme se v 19:15, jen v únoru už v 17:30, budeme křtít.

Více o tom, jak to v Šišce chodí, se dozvíte v pozvánce.

středa 13. července 2022

Poradní kruhy - workshop pro facilitátory

22.-23. října 2022 v Brně
Chcete se s poradními kruhy seznámit a vyzkoušet si roli facilitátora? Nebo jste se zúčastnili workshopu Učíme (se) v kruhu či jiného a chcete prohloubit svou praxi - účastnickou i facilitátorskou?

Seznámení s poradními kruhy a možnostmi jejich využití ve školním prostředí s důrazem na osvojení si dovedností pro provázení poradním kruhem a podporu účastníků z pozice facilitátora. Účastníci získají osobní zkušenost s facilitací poradního kruhu, kdy jsou současně v roli průvodce i účastníka a jejich možnost intervence je daná záměry (pravidly) pro společnou práci. V bezpečném prostředí si vyzkouší, jak se facilitace poradního kruhu odlišuje od role pedagoga během vyučování a získají od lektorek a dalších účastníků konstruktivní zpětnou vazbu.

  • Jak prostřednictvím kruhů rozvíjet sociálně-emocionální i akademické dovednosti (učíme se v kruhu).
  • Společné poradní kruhy pro žáky, zaměstnance školy i rodiče.
  • Různé formy poradních kruhů (např. spirála, akvárium či wisdom council).
  • Sdílení zkušeností, vzájemná podpora a inspirace.
  • Rozvoj facilitačních dovedností: formulace zadání nebo otázky pro poradní kruh, výběr vhodné formy, možnosti intervence.
Hodinová dotace: 12 vyučovacích hodin
Místo konání: Lyska - pobočka SVČ Lužánky, Oblá 51c, Brno - Nový Lískovec
Účastnický poplatek: 3 500 Kč (zahrnuje prostor, lektorné, materiál, drobné občerstvení)
Finance by pro nikoho neměly být překážkou v účasti, pokud máte o workshop zájem a je mimo vaše aktuální možnosti, kontaktujte nás.
Workshop je akreditován MŠMT v rámci DVPP (MSMT-40346/2020-4-919).
Lektorský tým: Mgr. Eva Dittingerová, Mgr. Helena Kosková
Bližší informace: Eva Dittingerová, 608 838 064evadittingerova@gmail.com


pátek 17. června 2022

Kruh v divadle?

Možná vás někdy stejně jako mě napadlo, že council je se svým pořádkem, rozdanými rolemi i improvizací, rytmem, vypravěči a pozornými posluchači někdy skoro jako divadlo. A možná vás taky napadla otázka, jak by asi vypadal na divadle. Tenhle nápad mi proletěl hlavou už před lety a vypadal tak neuskutečnitelně, že jsem si ho ani pořádně nezapamatovala. Teď ale s Adamem Čajkou, Katarínou Gatialovou a lidmi z Hadivadla a TERÉN - pole performativního umění ohledáváme cesty, jak do divadelního prostoru i s technikou, světly a zvukem přizvat fragmenty vašich příběhů. Budeme mít kruh. Náš "divadelní soud” se bude obírat otázkami, co je dobrý život, kdy ho žijeme, jestli můžeme, nebo nám něco, někdo (my sami) brání… 
K našemu divadelnímu zkoumání se můžete přidat už zítra, v sobotu 18. června, od 16 hodin v Hadivadle, neboli Domě kultury a naděje.A jak to celé dopadlo?

Přečtěte si článek Minky Dočkalové ve Full moonu: Právě teď žiju dobrý život: Dům kultury a naděje v HaDivadle

nebo mrkněte na filmový sestřh Ani Babjárové 
sobota 19. února 2022

Poradní kruh (council) do škol

V roce 2017 jsme seděli na Kaprálově mlýně v kruhu s councilovým trenérem Hanem Delissenem a v rámci mentoringu psali, co bychom rádi vyčarovali s kouzelnou hůlkou, kdyby se nám dostala do ruky. Pořád mám to psaní schované a nedávno jsem ho držela v ruce. Kvůli téhle pasáži: 

učit kromě dramatické výchovy budoucí učitele i poradní kruhy.

V té době už jsme podnikly s Petrou první kroky pro přivedení kruhů do našich škol. Zrodil se název Učíme (se) v kruhu.

A na podzim 2017 jsme kruhy představovaly učitelům v Kyjově.

I na našich workshopech s Helenou se objevovalo víc a víc učitelů. Postupně přicházela pozvání vést workshopy pro pedagogy, často i z jednoho pracoviště nebo školy. A v posledních dvou letech i online. Proto jsme se rozhodly workshopy Učíme (se) v kruhu. Praktický workshop poradních kruhů a Poradní kruhy - workshop pro facilitátory akreditovat MŠMT v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Díky obrovské podpoře Joe Provisora, který v Brně dvakrát vedl výcvik i workshopy a poskytl nám skvělý rozhovor, který vyšel v časopise Komenský, jsme se mohli my i učitelé posouvat v praxi dál. 

Už na Kaprálově mlýně s námi byla Martina Kurowski z Pedagogické fakulty, která pozvala Joea v roce 2019 k nim na fakultu a poradní kruhy sama používala v profesní přípravě učitelů. 

Díky jejímu projektu pro Otevřenou výzvu, kterou podpořil nadační fond Abakus, spolu od podzimu 2021 učíme budoucí učitele předmět Učíme (se) v kruhu. A co na kruhy říkají studenti?

Jeden z nejlepších předmětů na fakultě. Předmět, který mě dal opravdu hodně na jakoukoliv následující práci v kolektivech. Díky této zkušenosti jsem se naučila i nepříjemné věci řešit příjemně. To napojení, které v průběhu hodin probíhalo, taková příjemná energie a vlastně i zastavený čas v těch uspěchaných týdnech. :) Moje zkušenost s kruhy byla moc milá a hodlám v nich nadále pokračovat :) 

V lednu 2022 jsme dvoudenní workshop na Pedagogické fakultě vedly společně s Lindou Elias z Rakouska. 


A důležité je pro nás i zprostředkovávat studentům zkušenosti učitelů přímo ze školních tříd. Podělila se o ně Hanka Růžičková, průvodkyně SCIO školy a dramaterapeutka.

S Hankou už více než rok vedeme webináře Poradné kruhy v škole pro slovenské Inklucentrum, kam se samozřejmě mohou přihlásit i zájemci z Česka. Nejbližší bude 4. dubna.

Příležitost poznat kruhy naživo bude na workshopu Poradní kruh pro učitele, který pro Na větvi povedeme s Helenou 19. března v Telči. Tohle je reflexe Lucie na workshop z loňského září... Láká vás učení v kruhu?
pátek 11. února 2022

pátek 28. ledna 2022

Žít v kruhu. Úvodní výcvik cesty poradního kruhu

 22. až 24. dubna 2022, škola Jasan, Nedvědice 61

Začátek v pátek v 15 hodin, konec v neděli do 15 hodin


Během výcviku se seznámíte s praxí poradních kruhů s jejich záměry a v různých formách - základní, síť, spirála, akvárium, párový poradní kruh a procesy rozhodování a skupinového učení. Zvědomíte si rozdíl mezi “vedením” skupiny a facilitací poradního kruhu a získáte základní schopnosti potřebné pro zručnou facilitaci poradních kruhů.

Vytvoříme prostor pro zkušenostní učení, kdy si účastníci facilitaci sami vyzkouší a budou se učit praxí.

Představíme poradní kruh jako jako nástroj pro zkoumání a prevenci konfliktů.

Budeme se věnovat otázkám, které vyvstanou během samotného tréninku a poradní kruhy prakticky uplatňovat.

Budeme se učit jednat a myslet jako (jeden) kruh.


Na osobní úrovni můžete:

procvičovat svou schopnost plně se zapojit i poodstoupit pro získání širší perspektivy a náhledu na celou skupinu,

pracovat na svých facilitátorských dovednostech,

praktikovat nenásilnou komunikaci a neposuzující naslouchání bez odsudků a stereotypů,

cvičit sdělování esence a naslouchání vnitřním impulsům.


A především chceme účastníky připravit a podpořit, aby sami poradní kruhy ve své praxi používali, nabízeli a facilitovali.


S Lindou Elias (Rakousko), trenérkou European Council Network

a Evou Dittingerovou, facilitátorkou poradních kruhů  

Pracovní jazyk: angličtina a čeština

Účastnický poplatek: 4700-6700 Kč (dle vašich možností)
Zahrnuje lektorné, stravu, pronájem prostor, organizaci a materiál.

Finance by pro nikoho neměly být překážkou v účasti, pokud máte o akci zájem a je mimo vaše možnosti, kontaktujte nás. 

 

Přihlašovací formulář: https://bit.ly/3GUfrSL

Bližší informace: Eva Dittingerová, m. 608 838 064, councilvsisce@gmail.com

 


Linda Elias (Vídeň/Bavorsko), *1978, je sociální pracovnice, systemická koučka a matka (*2010), žije v komunitním domě v centru Vídně.Poprvé se s councilem setkala během vision questu v roce 2004. Na cestu poradního kruhu se vydala v roce 2009, kdy se stala nadšenou členkou European Council Network a regionální sítě ÖSDCN v Bavorsku/Rakousku. Jejími mentory byli Katrin Lüth a Marlow Hotchkiss spolu s dalšími lidmi a kruhy, které potkala na cestě k tomu stát se facilitátorkou a trenérkou poradních kruhů. Prostřednictvím podporování a účasti v komunitních skupinách, městském zahradničení, potravinových družstev a dalších samoorganizovaných projektech objevuje, jak myslet a žít jako jeden kruh. Hledá cesty, jak prohlubovat vzájemné vztahy a důvěru coby základ pro upřímnou komunikaci a udržitelné rozhodování, jak povzbuzovat sebeuvědomění jednotlivce i skupiny a přijímat odlišnost coby odpověď na komplikovaný a nestálý svět, ve kterém (a který) žijeme. Má dvacetiletou zkušenost jako sociální pracovnice, která se věnovala především mladým lidem s nejrůznějším znevýhodněním, v posledních letech ve vedoucí pozici. 


Council je pro ni praxí, postojem i cestou udržitelného života, který jejím prostřednictvím vstupuje do všech oblastí, ve kterých se angažuje, i do všech jejích vztahů: „Skláním se před jednoduchostí councilu a tím, jakou umožňuje hloubku procesu a naslouchání. Praxe poradních kruhů mi pomáhá být s tím, co je, s mou pravdou, s mými potřebami i potřebami druhých, se během života a světa... Pomáhá mi rozhodnout se, kdy je čas jednat a kdy je čas vydat svědectví, kde je mé místo a co je můj úkol."