středa 2. června 2021

Workshopy poradních kruhů online

 

Zhruba před rokem nás s Helenou čekal krásný úkol: seznámit s poradními kruhy pedagogy Katedry pedagogiky z Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Původně naplánovaný dvoudenní workshop se ale nakonec postupně přesunul celý do on-linu. Nejdřív měl být na Zoomu jen úvod, na který by navázalo osobní setkání, kde by si účastníci vyzkoušeli facilitaci a získali od ostatních zpětnou vazbu. Chtěly jsme vycházet z modelu ověřeného na workshopech pro facilitátory, které jsme už nabízely veřejnosti. Jak se ale pandemická situace a s ní související opatření měnily, workshop nabyl podobu série online setkání s týdenními až několikaměsíčními odstupy. Vešlo se do nich ale všechno podstatné, došlo i na jeden velký kruh facilitovaný účastnicí, sdílení otázek i zkušeností s kruhy, jak je účastníci sami se svými žáky zkoušeli (také online).

Věděly jsme, že council online funguje. Byl tu už před pandemií. V komunitě European Council Network jsme se mimo každoroční "Gathering" neměli jak jinak potkávat, a tak jsme v online councilu především pracovali. Společně vytvářeli newsletter, plánovali workshopy, tréninky a setkání, která pak probíhala naživo. Uplynulý rok tomu dodal ještě další rozměr. Akce se na internetu nejen připravovaly, ale skutečně odehrávaly - na podzim 2020 proběhlo na Zoomu každoroční setkání ECN a my sdíleli jeden kruh s lidmi nejen z Evropy, ale i z různých koutů USA, Izraele, Turecka a Íránu. Určitě ne všichni by mohli nebo chtěli podniknout cestu letadlem, abychom se potkali na jednom místě. A já osobně jsem poprvé měla možnost slyšet v jednom kruhu hlasy Gigi Coylové, Jacka Zimmermana a Marlowa Hotchkisse.

A protože jsme nemohly uspořádat ani připravované podzimní workshopy, rozhodly jsme se online formát nabídnout i zájemcům z řad veřejnosti. Na workshopech poradních kruhů online jsme se učili přímo praxí - v poradním kruhu prostřednictvím internetu, ale nezapomínali jsme ani na ten skutečný svět. A účastníci si mohli vybrat, jestli pro vlastní facilitační praxi využijí možnosti moderních technologií, nebo do kruhu pozvou někoho ze svých nejbližších.

Nakonec jsme od podzimu 2020 do jara 2021 uspořádaly tři běhy, kterých se zúčastnilo 34 účastníků z celé republiky i ze Slovenska. A Kačka, která byla na všech třech. Na workshopu si našla parťáka pro facilitaci vlastních kruhů o květinách i bez předem daného tématu, od ledna jich na Zoomu s Vaškem nabídli už několik.


Potvrdila se má zkušenost, že každý workshop je jiný, že se neomrzí. Lidé, kteří na workshop přijdou, mu vtisknou vždy novou, výjimečnou atmosféru. Taky oceňuji supervize pro facilitátory kruhů. I proto jsem se přihlásila na další díly workshopu, abych se zkrátka co nejlíp připravila na kruhy, které facilitujeme ve dvojici s Vaškem. A rozhodně svou roli sehrála i sociální izolace během covidového času. On-line verze funguje a já budu paradoxně asi cítit „novost" při pořádání kruhu naživo."


I když je atmosféra osobního setkání nenahraditelná a na on-linu nemáme společné přestávky na kávu a na oběd, má učení se ve virtuálním prostoru i své výhody:

  • setkáváme se opakovaně bez toho, abychom museli vynaložit čas a peníze na cestu
  • v kruhu se potkávají ti, kteří by se naživo mohli potkat jen těžko, ať už protože jsou z opačných konců republiky, mají doma malé děti, nebo protože kvůli karanténě vůbec nemohou z domu...
  • díky časovému odstupu mezi jednotlivými setkáními mají účastníci možnost v klidu projít všechny nasdílené materiály, utřídit si poznatky a připravit otázky 
  • stejně tak my můžeme reagovat na specifické požadavky a naladění skupiny, dohledávat další relevantní zdroje, obměňovat náplň jednotlivých bloků 
  • a hlavně je dost času něco z toho, co se učíme, vyzkoušet a sdílet s ostatními

Nemůžeme se dočkat, až budeme sedět v kruhu jako dřív, ale vypadá to, že online workshopy s námi už také zůstanou. Během zimy jsme přes internet s Helenou odučily ještě jeden třífázový workshop pro Místní akční plán rozvoje vzdělávání Blovice a Přeštice a seznámení s kruhy pro průvodce Scio škol. S Hankou Růžičkovou, která s kruhy na pražské Scio škole pracuje už pět let, jsem poradní kruhy ve vzdělávání představovala slovenským učitelům na dvou webinářích pro Inklucentrum.

A společně s dalšími facilátory a pedagogy jsme měly možnost zažít osmitýdenní online trénink Joea Provisora Introduction to Circle Ways. Tady internet posloužil skvěle - umožnil nám propojit se nejen s učitelem z Los Angeles a kolegy ze Států, ale i z Británie a Rumunska. Z Česka jsme měli početné zastoupení, a tak se těšíme, jak společná zkušenost podpoří poradní kruhy v našich školách.

Určitě chceme všechny tyto zkušenosti dál využívat a rozvíjet, když nám nic nezkříží cesty, na podzim chceme přizvat ke spolupráci dalšího trenéra, mého mentora Shay Haniena z Izraele. Workshop bude online. Jestli o něj a další akce naživo nebo po síti nechcete přijít, přihlašte se k odběru našeho newsletteru.