pondělí 22. listopadu 2021

O Councilu v týpí

Sedím doma u stolu a počítače, světlo mi poskytuje okno z jižní strany.

Na slunce si budu muset ještě chvíli počkat.

Pro své sdílení o Councilu v týpí jsem si vybrala kvality jihu. Pokusím se vám alespoň takto zprostředkovat své vzpomínky a zážitky:


Zpětně vnímám jak nejen tábořiště, ale postupně i my všichni jsme naší společnou přítomností na Councilu v týpí rozkvétali.

Za ten nedlouze/dlouhý čas jsem viděla několik růstů každého z nás.

Léto jsme si užívali všichni plnými doušky, každým okamžikem, tady a teď. Dovolit si emoce, ukázat je, prožít si je a třeba také sdílet s ostatními…  Nevím jak ostatním, kteří zde byli, ale nejsilnější emoce, která mi přišla na mysl z našeho celého pobytu, je velká radost.

V mnoha ohledech jsem se cítila (nejen na Councilu) v tomto období zranitelná, ale nebylo mnoho míst, kde jsem se cítila tak bezpečně.

Hravost mě letos hodně bavila.

A spontánnost, se kterou se ne vždycky kamarádím, se mi poslední dobou vrací do života víc a víc. A jak já ji mám za to ráda.

Radost je u mě spojena s velkou vděčností. Tu od té chvíle, co jsem opustila cestičkou k nádraží náš tábor, stále pociťuji. Více a více.

Opět znova a znova v němém úžasu zpětně vnímám a pozoruji, jak je vše celistvě a harmonicky tvořeno. A stačí jen být. Dovolit si být. Nevím, jaké to je pro ostatní, ale já cítím a tak nějak vím, že někde uvnitř se mé vnitřní dítě léčí. A že si zase někdy bude muset vzpomenout, jak je přínosné se čas od času dívat na svět vzhůru nohama.S obrovskou vděčností všem, kteří na Councilu v týpí v létě 2021 byli.

Že jste tam byli právě vy, v právě ten čas, který byl tak plný.


Jana Rudyšová

“Proč chodím a jezdím na Councily, proč je vnímám jako stále důležitější pro mé bytí zde? Jsou mi osvěžující ESENCÍ, vrací a ukazují mi zapomenutou SPONTÁNNOST, připomínají mi nepostradatelnost NASLOUCHÁNÍ a SDÍLENÍ srdcem a učí mne respektovat vše to, co a s kýmkoliv, přijde.”
středa 2. června 2021

Workshopy poradních kruhů online

 

Zhruba před rokem nás s Helenou čekal krásný úkol: seznámit s poradními kruhy pedagogy Katedry pedagogiky z Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Původně naplánovaný dvoudenní workshop se ale nakonec postupně přesunul celý do on-linu. Nejdřív měl být na Zoomu jen úvod, na který by navázalo osobní setkání, kde by si účastníci vyzkoušeli facilitaci a získali od ostatních zpětnou vazbu. Chtěly jsme vycházet z modelu ověřeného na workshopech pro facilitátory, které jsme už nabízely veřejnosti. Jak se ale pandemická situace a s ní související opatření měnily, workshop nabyl podobu série online setkání s týdenními až několikaměsíčními odstupy. Vešlo se do nich ale všechno podstatné, došlo i na jeden velký kruh facilitovaný účastnicí, sdílení otázek i zkušeností s kruhy, jak je účastníci sami se svými žáky zkoušeli (také online).

Věděly jsme, že council online funguje. Byl tu už před pandemií. V komunitě European Council Network jsme se mimo každoroční "Gathering" neměli jak jinak potkávat, a tak jsme v online councilu především pracovali. Společně vytvářeli newsletter, plánovali workshopy, tréninky a setkání, která pak probíhala naživo. Uplynulý rok tomu dodal ještě další rozměr. Akce se na internetu nejen připravovaly, ale skutečně odehrávaly - na podzim 2020 proběhlo na Zoomu každoroční setkání ECN a my sdíleli jeden kruh s lidmi nejen z Evropy, ale i z různých koutů USA, Izraele, Turecka a Íránu. Určitě ne všichni by mohli nebo chtěli podniknout cestu letadlem, abychom se potkali na jednom místě. A já osobně jsem poprvé měla možnost slyšet v jednom kruhu hlasy Gigi Coylové, Jacka Zimmermana a Marlowa Hotchkisse.

A protože jsme nemohly uspořádat ani připravované podzimní workshopy, rozhodly jsme se online formát nabídnout i zájemcům z řad veřejnosti. Na workshopech poradních kruhů online jsme se učili přímo praxí - v poradním kruhu prostřednictvím internetu, ale nezapomínali jsme ani na ten skutečný svět. A účastníci si mohli vybrat, jestli pro vlastní facilitační praxi využijí možnosti moderních technologií, nebo do kruhu pozvou někoho ze svých nejbližších.

Nakonec jsme od podzimu 2020 do jara 2021 uspořádaly tři běhy, kterých se zúčastnilo 34 účastníků z celé republiky i ze Slovenska. A Kačka, která byla na všech třech. Na workshopu si našla parťáka pro facilitaci vlastních kruhů o květinách i bez předem daného tématu, od ledna jich na Zoomu s Vaškem nabídli už několik.


Potvrdila se má zkušenost, že každý workshop je jiný, že se neomrzí. Lidé, kteří na workshop přijdou, mu vtisknou vždy novou, výjimečnou atmosféru. Taky oceňuji supervize pro facilitátory kruhů. I proto jsem se přihlásila na další díly workshopu, abych se zkrátka co nejlíp připravila na kruhy, které facilitujeme ve dvojici s Vaškem. A rozhodně svou roli sehrála i sociální izolace během covidového času. On-line verze funguje a já budu paradoxně asi cítit „novost" při pořádání kruhu naživo."


I když je atmosféra osobního setkání nenahraditelná a na on-linu nemáme společné přestávky na kávu a na oběd, má učení se ve virtuálním prostoru i své výhody:

  • setkáváme se opakovaně bez toho, abychom museli vynaložit čas a peníze na cestu
  • v kruhu se potkávají ti, kteří by se naživo mohli potkat jen těžko, ať už protože jsou z opačných konců republiky, mají doma malé děti, nebo protože kvůli karanténě vůbec nemohou z domu...
  • díky časovému odstupu mezi jednotlivými setkáními mají účastníci možnost v klidu projít všechny nasdílené materiály, utřídit si poznatky a připravit otázky 
  • stejně tak my můžeme reagovat na specifické požadavky a naladění skupiny, dohledávat další relevantní zdroje, obměňovat náplň jednotlivých bloků 
  • a hlavně je dost času něco z toho, co se učíme, vyzkoušet a sdílet s ostatními

Nemůžeme se dočkat, až budeme sedět v kruhu jako dřív, ale vypadá to, že online workshopy s námi už také zůstanou. Během zimy jsme přes internet s Helenou odučily ještě jeden třífázový workshop pro Místní akční plán rozvoje vzdělávání Blovice a Přeštice a seznámení s kruhy pro průvodce Scio škol. S Hankou Růžičkovou, která s kruhy na pražské Scio škole pracuje už pět let, jsem poradní kruhy ve vzdělávání představovala slovenským učitelům na dvou webinářích pro Inklucentrum.

A společně s dalšími facilátory a pedagogy jsme měly možnost zažít osmitýdenní online trénink Joea Provisora Introduction to Circle Ways. Tady internet posloužil skvěle - umožnil nám propojit se nejen s učitelem z Los Angeles a kolegy ze Států, ale i z Británie a Rumunska. Z Česka jsme měli početné zastoupení, a tak se těšíme, jak společná zkušenost podpoří poradní kruhy v našich školách.

Určitě chceme všechny tyto zkušenosti dál využívat a rozvíjet, když nám nic nezkříží cesty, na podzim chceme přizvat ke spolupráci dalšího trenéra, mého mentora Shay Haniena z Izraele. Workshop bude online. Jestli o něj a další akce naživo nebo po síti nechcete přijít, přihlašte se k odběru našeho newsletteru.


úterý 20. dubna 2021

Orientace v přírodě

Mám ji na nočním stolku a po nocích cestuji na severní pól, pouští, plavím se Tichým oceánem... 

Chcete-li vědět, jak si můžete zpestřit vycházky do přírody a užít si putování krajinou známou i neznámou, sáhněte po téhle knížce.

Dozvíte se, kdy se můžete spoléhat na vítr a kdy ne. Proč slunce většinou nevychází na východě a nezapadá na západě.  Jak se orientovali dávní mořeplavci a objevitelé bez kompasů a buzol i co se o navigaci píše ve staré literatuře.

https://www.alferia.cz/orientace-v-prirode-10095/pondělí 28. prosince 2020

Poslední úterý v prosinci 2020

Poslední dny přemýšlím, jak to udělat, když nám opatření neumožňují sejít se tak, jak bychom chtěli. V bezpečí a (ne)náhodné pospolitosti.Takový council už v Šišce letos nebude.

Zítra se západem slunce zapálím venku oheň. Bude tam a půjdete-li okolo, můžete ho vidět.
Přeji nám všem více světla a vřelosti
 

 

sobota 21. listopadu 2020

Council s přírodou

I když jsme úplně sami,  jednoho partnera pro council máme vždycky na dosah. Přírodu. A nemusí to být opuštěná divočina, nebo les plný prastarých dubů a zvířat, ve kterém jsme vloni v Maďarsku v rozhovoru s přírodou trávili den a noc. Na cestu přes práh (Threshold Walk, Medicine Walk) se můžete vydat i do městského parku nebo k nejbližší pokojové rostlině. Na této cestě k vám promlouvá příroda prostřednictvím jazyka symbolů. Potřebujete pár desítek minut, nebo několik hodin. 

Najděte si otázku, kterou chcete přírodě položit, nebo se vydejte do přírody právě pro tu pravou otázku, znamení nebo symbol. Na úvod svého pobytu v přírodě si najděte místo, které pro vás bude prahem, branou. Možná jej vytvoříte nakreslením čáry do písku, ze dvou kamenů, možná už najdete přirozený práh připravený.

Na chvíli se zastavte a zvědomte si, že opouštíte náš běžný svět, svět lidí, mluvení, jezení… Vstupujete do jiného prostoru a času, kruhu, obřadu. Svou otázku nebo záměr můžete říct nahlas, požádat přírodu o vedení a podporu. Všímejte si přírody, která vás obklopuje, buďte otevření znamením, která v ní najdete. Začněte s ní tichou rozpravu. Může být zcela jiná než ta, kterou byste vedli s jinou lidskou bytostí. Zazpívejte si, dělejte zvuky, tančete, plačte, gestikulujte, nebo jen tiše naslouchejte a pozorujte. Věnujte pozornost světu kolem i uvnitř sebe.

Během času za prahem nemluvte na jiné lidi, potkáte-li někoho, můžete mu dát mlčky najevo, že o nich víte, nepouštějte se s nimi ale do hovoru. Nejezte. Pokud se vydáte na delší vycházku, můžete si vzít s sebou vodu a pohotovostní svačinku.

Když nadejde čas návratu, přejděte znovu přes původní práh, nebo si najděte jiný. Je důležité vyznačit okamžik návratu z času a prostoru obřadu zpět k lidské činnosti. Vyjádřete vděčnost. Můžete si zapsat, co jste zaznamenali, nebo to sdílet s někým dalším, pokud vám to přijde jako dobrý nápad.


Další inspirace The Natural Edge training booklet


čtvrtek 22. října 2020

Šiška i council do kapsy

Jako nosíme po kapsách kamínky, šišky nebo kaštany, co nám padly do oka, můžeme s sebou nosit council. Zvýšenou vnímavost a pozornost, laskavý pohled a naslouchající ucho, myšlenku na naše drahé zblízka i zdaleka, z jiných časů... 

Dnes a denně máme příležitost tuto praxi pěstovat. V kruhu s druhými lidmi nebo o samotě.

Těžko říci, co přinesou další týdny a měsíce, s časem na pravidelný kruh ale vždycky počítáme. Můžete být poslední úterý v měsíci s námi a přitom doma, jak o tom píšu v březnovém článkuKouzelnou pozvánku na Otevřené councily v Šišce máme od Pavla Pražáka. Už jste ji viděli v našem newsletteru nebo na Facebooku?

Chcete-li být v obraze, co je u nás a kolem poradních kruhů nového, přihlašte se k odběru našeho newsletteru.