čtvrtek 14. září 2023

Praktický workshop poradních kruhů pro facilitátory, Brno, 25.-26. listopadu 2023

Intenzivní workshop zaměřený na rozvoj facilitačních dovedností, společnou praxi a zakoušení různých forem poradních kruhů (spirála, akvárium, wisdom council a další).














Sdílení v kruhu je v mnoha kulturách odpradávna jednoduchým a silným nástrojem pro probouzení kolektivní moudrosti a učení se vzájemně od sebe. Dnes se poradní kruhy využívají při práci se skupinami nejrůznějšího zaměření – pracovními týmy, dětskými kolektivy, komunitami i rodinami. Jsou cestou k posilování vzájemných vztahů, osobnímu rozvoji i ke společnému rozhodování či řešení problémů a krizí.
Prostor pro:
- sdílení zkušeností
- konzultace a intervizi vlastních facilitátorských praxí
- facilitaci kruhu a zpětnou vazbu
- otázky a odpovědi
- vzájemnou podporu a inspiraci
pro začínající i zkušené facilitátory
V sobotu od 10 do 19 hodin, v neděli od 9.30 do 13 hodin.
Účastnický poplatek: 3 900 Kč (zahrnuje prostor, lektorné, materiál, drobné občerstvení)
Finance by pro nikoho neměly být překážkou v účasti, pokud máte o workshop zájem a je mimo vaše aktuální možnosti, kontaktujte nás.
Workshopem vás provedou Helena Kosková a Eva Dittingerová
Workshop je akreditován MŠMT ČR v rámci DVPP (MSMT-40346/2020-4-919).
Kontakt: evadittingerova@gmail.com, m. 608 838 064