středa 13. července 2022

Poradní kruhy - workshop pro facilitátory

22.-23. října 2022 v Brně
Chcete se s poradními kruhy seznámit a vyzkoušet si roli facilitátora? Nebo jste se zúčastnili workshopu Učíme (se) v kruhu či jiného a chcete prohloubit svou praxi - účastnickou i facilitátorskou?

Seznámení s poradními kruhy a možnostmi jejich využití ve školním prostředí s důrazem na osvojení si dovedností pro provázení poradním kruhem a podporu účastníků z pozice facilitátora. Účastníci získají osobní zkušenost s facilitací poradního kruhu, kdy jsou současně v roli průvodce i účastníka a jejich možnost intervence je daná záměry (pravidly) pro společnou práci. V bezpečném prostředí si vyzkouší, jak se facilitace poradního kruhu odlišuje od role pedagoga během vyučování a získají od lektorek a dalších účastníků konstruktivní zpětnou vazbu.

  • Jak prostřednictvím kruhů rozvíjet sociálně-emocionální i akademické dovednosti (učíme se v kruhu).
  • Společné poradní kruhy pro žáky, zaměstnance školy i rodiče.
  • Různé formy poradních kruhů (např. spirála, akvárium či wisdom council).
  • Sdílení zkušeností, vzájemná podpora a inspirace.
  • Rozvoj facilitačních dovedností: formulace zadání nebo otázky pro poradní kruh, výběr vhodné formy, možnosti intervence.
Hodinová dotace: 12 vyučovacích hodin
Místo konání: Lyska - pobočka SVČ Lužánky, Oblá 51c, Brno - Nový Lískovec
Účastnický poplatek: 3 500 Kč (zahrnuje prostor, lektorné, materiál, drobné občerstvení)
Finance by pro nikoho neměly být překážkou v účasti, pokud máte o workshop zájem a je mimo vaše aktuální možnosti, kontaktujte nás.
Workshop je akreditován MŠMT v rámci DVPP (MSMT-40346/2020-4-919).
Lektorský tým: Mgr. Eva Dittingerová, Mgr. Helena Kosková
Bližší informace: Eva Dittingerová, 608 838 064evadittingerova@gmail.com